Про нас

Хмельницький коледж є територіально відокремленим підрозділом Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Хмельницький коледж діє за Положенням про коледж, затвердженим президентом ВНЗ «Відкритий міжнародний університет «Україна» 12 квітня 2012 р., за ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки України, серія АЕ № 285143 від 08.11.2013 р. та ліцензією Хмельницької обласної державної адміністрації, управління освіти і науки, серія АА № 319065 від 06.07.2012 р.

Коледж у своїй діяльності керується:

 • чинним законодавством України, установчими документами Університету;
 • Положенням про Хмельницький коледж;
 • Рішеннями Зборів засновників, Вченої Ради Університету та розробленими на підставі цих рішень наказами, розпорядженнями;
 • іншими нормативно-інструктивними документами Університету.

Хмельницький коледж – це навчальний заклад із потужною матеріально-технічною базою, зі згуртованим колективом педагогічних працівників та студентів, у якому забезпечуються всі умови для здобуття глибоких професійних знань та вмінь, творчого розвитку, реалізації кожної особистості.

У закладі діють:

 • реабілітаційний центр;
 • комп’ютерний центр;
 • центр інклюзивного навчання;
 • юридична клініка;
 • бібліотека;
 • спортивний комплекс.
НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) ІЗ ОДНОЧАСНИМ ОТРИМАННЯМ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ПРАВОЗНАВСТВО” ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”.

Випускники коледжу можуть продовжити навчання у Хмельницькому інституті соціальних технологій за скороченим терміном до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із напряму підготовки «Правознавство».

Навчання у коледжі є престижним і вигідним, адже забезпечує:

 • зменшення терміну загальноосвітньої підготовки;
 • здобуття престижної професії;
 • можливість продовження навчання без вступних іспитів за скороченим терміном у Хмельницькому інституті соціальних технологій до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • відчуття справжнього студентського життя, наповненого безліччю цікавих подій і творчих проектів;
 • економію часу та коштів.