Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання Річна вартість навчання, грн
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Підготовка молодших спеціалістів (на основі повної середньої загальної освіти)
08 Право 081 Право 25 15 3 р. 3 р. 8000 8000
Підготовка молодших спеціалістів (на основі базової середньої загальної освіти)
08 Право 081 Право 40 4 р. 8000